info@reelhukuk.com.tr
Zorlu Center - Levazım Mah. Koru Sok.No:2 Teras Evler TD Lobi / İst

İş Hukuku

Başta İş Kanunu ve Yönetmelikleri ve sair bağlı mevzuat olmak üzere hizmet akitlerinin kurularak işe alımlardan, iş akdinin sona erme aşamasına kadar şirketin her aşamada hukuken korunmasına katkı sağlayarak iş hukuku ilkelerinin iş yerinde uygulanmasına yardımcı olmak, ARABULUCULUK ve  iş kanunundan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda hukuki  temsili kapsamaktadır. 

İş hukuku avukatlarımız, bireysel ve tüzel kişilere İş hukuku kapsamında danışmanlık veya dava yoluyla hizmet vermektedir. İş hukukunda tecrübeli avukatlarımızın iş hukuku alanında verdiği bazı hizmetler aşağıdadır.

  • İş Hukuku alanında her türlü danışmanlık
  • Şirket Danışmanlığı
  • İşe İade Davaları
  • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan davalar
  • Kıdem ve İhbar Tazminatı- Fazla Mesai- Hafta-Genel Tatil Ücreti