info@reelhukuk.com.tr
Zorlu Center - Levazım Mah. Koru Sok.No:2 Teras Evler TD Lobi / İst

Gayrimenkul Hukuku

Ofisimiz öncelikle yerli yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de özellikle İstanbul ilinde rantabl lokasyonlarda yaptığı, yapacağı konut, ticari, hizmet yatırımlarında gerek kiralama, gerekse kredilendirmek suretiyle devir-satın alma noktasında, gerek arsa gerek ticari yatırımlar, gerek sanal ofisler noktasında yatırımcılara hukuki temsilde bulunmakta ve gerekli sözleşmeleri hazırlamakta ve imar hukuku ile ilgili tüm idari süreci, taşınmazlara ilişkin hukuki ihtilafları öncelikle uzlaşarak ivedi bir şekilde aşılmaya çalışılmakta, dava süreçleri ofisimizce takip edilmektedir.

  • Gayrimenkul alım satımına ilişkin ön satış ve satış sözleşmeleri
  • Taşınmazların fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler
  • Gayrimenkul değerleme ekspertiz raporlarının alınması
  • Yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin gayrimenkul alımı ve satımı, ön alım satım ve alım satım ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve bundan kaynaklanan davalar
  • Tapu İptal ve Tescil Davaları
  • Hukuki ihtilafların İhtiyari arabuluculuk veya dava yolu ile çözümlenmesi
  • İpotek işlemleri, taşınmazlar üzerinde şahsi ve ayni hak tesisleri ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri tesisi ile bunlardan kaynaklanan davalar
  • Kat mülkiyeti ve İmar hukuku konularında danışmanlık hizmetleri ve bundan kaynaklanan davalar
  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi

Kamulaştırma

Kamulaştırma Kanunu gereği Kamulaştırılan taşınmazlar, tapu siciline kamulaştırma şerhiyle işlenir. Bunun üzerine taşınmaz için kıymet tespiti yapmak üzere komisyon oluşturulur. Ayrıca satış ve trampa işlemleri için uzlaşma komisyonu görevlendirilir.

İlgili sürecin işlemesinde muayyen bedel maliklere bildirilir ve peşin ya da taksitli ödeme koşulları değerlendirilir. Uzlaşma süresince ya da sonrasında ihtiyaç duyulan hukuki destek için kamulaştırma ve gayrimenkul hukuku alanında uzman olan avukat ekibimiz destek vermektedir. Uzlaşma ile satışı yapılan gayrimenkuller için sonradan itiraz davası açılamayacağından mutlaka gerekli olan sürecin yasal danışmanlar aracılığıyla takip edilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırma sürecinin başından itibaren her türlü yasal desteği sunduğumuz müvekkillerimizle doğru iletişim için sürdürülecek yasal takibatları ve sözleşmeleri, kamulaştırma ve gayrimenkul hukuku çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

Kentsel Dönüşüm

Konusunda uzman olan avukat kadromuz, yasal mevzuat çerçevesinde Kentsel dönüşüm için gerekli olan sözleşmenin düzenlenmesi ve yürütülmesi için gerekli olan hukuki sürecin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için söz sözleşme maddelerinin gözden geçirilmesi ve olası hak kayıplarının belirlenmesi gibi kararlar konusunda önlem almanız için danışmanlık desteği verilmektedir. Kentsel dönüşüme ilişkin her türlü idari başvurular ve davalar dâhil tüm yasal süreçler takip edilmektedir.