info@reelhukuk.com.tr
Zorlu Center - Levazım Mah. Koru Sok.No:2 Teras Evler TD Lobi / İst

Bankacılık ve Finans Hukuku

Yerli yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırımları konusunda danışmanlık, proje geliştirme ve bankalar ile kredilendirme süreci ve mevcut kredi yapılandırılması, muhatapların bankalar ve finans kurumları nezdinde temsili, taşınmazların değerleme raporlarının alınması sürecin vekil olarak takibi işlemlerini yürütmektedir.